แผนที่

 

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 

 

แผนกฟาร์มาซูติคอล

 

 

ศูนย์การผลิตของครอปซายน์ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าว