• ศูนย์การนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    ศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์

    ศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์ของไบเออร์ ไทย ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มทำการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และได้รับการพัฒนา และขยายเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของไบเออร์

    รายละเอียด

ศูนย์การผลิตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์

ศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์ของไบเออร์ ไทย ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มทำการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และได้รับการพัฒนา และขยายเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าและเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของไบเออร์

more