ภาพรวมไบเออร์ไทย
ไบเออร์ไทย จำกัด

   ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

   บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยมีศูนย์การผลิต 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยศูนย์การผลิตที่มาบตาพุดผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตระดับโลก เพื่อส่งออกให้กับตลาดในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ในส่วนของศูนย์การผลิตของไบเออร์ ครอปซายน์ ที่บางปู ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งซิสเต็ม อาเซียน ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบครบวงจร ให้แก่ผู้ผลิตโฟมฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

   ไบเออร์ไทยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,145 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ค้นหา
Advanced Search
Bayer Websites Worldwide
Quicklinks