บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ไบเออร์ไทย
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2505 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเลเวอร์คูเซ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี » รายละเอียด
กลุ่มธุรกิจ
3 ธุรกิจหลัก
จากความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรของไบเออร์ทั่วโลก กลุ่มไบเออร์ในประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งไปที่สามธุรกิจหลักได้แก่ ไบเออร์ เฮลธ์แคร์ ไบเออร์ ครอปซายน์ และไบเออร์ แมททีเรียลซายน์ » รายละเอียด
ศูนย์การผลิต
ศูนย์การผลิต
ไบเออร์ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากในการสร้างความเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ด้วยเหตุนี้จึงมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการใหม่ๆ » รายละเอียด
สมัครงาน
โอกาสการทำงานในประเทศไทย
ทางเลือกสำหรับการพัฒนาอาชีพ » รายละเอียด
ค้นหา
Advanced Search
Bayer Websites Worldwide
Quicklinks
สื่อสิ่งพิมพ์
Calendar
ลิงค์