Insecticides

อะแลนโต® (Alanto®)

อะแลนโต®  (Alanto®) อะแลนโต®  (Alanto®)
ชื่อการค้า: อะแลนโต® (Alanto®)
ชื่อสามัญ: ไทอะโคลพริด (thiacloprid)
สูตร: 24% W/V SC
คุณสมบัติ:
  • สารดูดซึมใช้น้อย แต่ออกฤทธิ์ได้ยาวนานกับเพลี้ยไฟข้าว
  • ผสมคุม-ฆ่าวัชพืชได้ทุกชนิด
  • คุมเพลี้ยไฟได้ยาวนาน 21 วัน
  • อัตราการใช้น้อยเพียง 6 ซีซี ต่อไร่
ขนาดบรรจุ: 100 ซีซี

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
ข้าวใช้ป้องกัน-กำจัดเพลี้ยไฟข้าว3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (6 ซีซีต่อไร่)พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟในระยะกล้า หรือช่วงข้าวต้นเล็ก