Herbicides

ซันไรซ์® (Sunrice®)

ซันไรซ์®  (Sunrice®) ซันไรซ์®  (Sunrice®)
ชื่อการค้า: ซันไรซ์® (Sunrice®)
ชื่อสามัญ: เอทอกซีซัลฟูรอน (ethoxysulfuron)
สูตร: 15% WG
คุณสมบัติ:

สารกำจัดวัชพืชใบกว้าง กก และแห้วหมูนา

  • พ่นกำจัด วัชพืชใบกว้าง และกก
  • พ่นเดี่ยว หรือผสมสาร คุม-ฆ่า ได้ทุกชนิด
  • ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดง ไม่อาน
ขนาดบรรจุ: 100 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และ เทียนนา วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และ หนวดปลาดุก14-16 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 3.5-4.0 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานหลังจากหว่านข้าว 10- 15 วัน ก่อนพ่นสารควรระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3 วัน