Insecticides

โมเวนโต โอดี (Movento OD)

โมเวนโต โอดี (Movento OD) โมเวนโต โอดี (Movento OD)
ชื่อการค้า: โมเวนโต โอดี (Movento OD)
ชื่อสามัญ: สไปโรเตตระแมท (spirotetramat)
สูตร: 15% W/V OD
คุณสมบัติ:
  • กำจัดหนอนใยผักได้ทั้งบนใบและใต้ใบ
  • สะดวกใช้ง่ายไม่ต้องผสมสารอื่น
ขนาดบรรจุ: 250 ซีซี

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
คะน้าป้องกันกำจัดหนอนใยผักในคะน้า20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พ่นให้ทั่วทันทีเมื่อพบการระบาด แนะนำพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วสลับด้วยสารกลุ่มอื่น