Herbicides

รอนสตาร์® (Ronstar® )

รอนสตาร์®  (Ronstar® ) รอนสตาร์®  (Ronstar® )
ชื่อการค้า: รอนสตาร์® (Ronstar® )
ชื่อสามัญ: ออกซาไดอะซอน (oxadiazon)
สูตร: 25% W/V EC
คุณสมบัติ:
  • พ่นได้ทันทีหลังหว่านข้าว โดยไม่ต้องรอฝน
  • คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ
  • ปลอดภัยต่อข้าว
  • ใช้สะดวก ประหยัดเวลา และแรงงาน
ขนาดบรรจุ: 1,000 ซีซี
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในนาหว่านข้าวแห้งและคะน้า

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียง หรือปลูกตามหลัง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ากาบหอย หญ้าพันงูแดง เซ่งใบมน ถั่วผี ผักโขม บานไม่รู้โรยป่า ผักปอดนา และเทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู กกตุ้มหู หญ้านิ้วหนู และกกทราย320 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 80 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังหว่านข้าว 4 วัน
คะน้าใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนติด วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน และผักโขม300-400 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-100 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานก่อนหว่านคะน้า 5 วัน