แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

Alternate Text

แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไบเออร์ เฮลธ์แคร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้ายังทำให้แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เข้าใจถึงความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสามารถให้คำแนะนำได้ตรงตามความต้องการด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายแก่ลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมทั้งการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญยังเป็นเป้าหมายหลักของเราอีกอระการหนึ่ง

 

แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสำหรับปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงมากกว่า 100 ชนิดในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ของไบเออร์ จึงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ทั่วโลก สำหรับลูกค้าในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ ผู้ดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ และฟาร์มกุ้ง

 

การให้บริการพร้อมคำปรึกษาด้านเทคนิคของเราช่วยเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ สัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ และเกษตรกร เป้าหมายของเราคือการปกป้องสัตว์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยมั่นใจได้ว่าเป็นการบำบัดรักษาโรคที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีสำหรับมนุษยชาติ