คอนซูเมอร์เฮลธ์

Alternate Text
คอนซูเมอร์เฮลธ์

การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ใบสั่งแพทย์และวิตามินรวมที่หลากหลาย

กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา จากแพทย์ รวมถึงอาหารเสริม โดยมียอดขายอยู่ใน อันดับแรกของบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั่วโลก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ได้รับความไว้วางใจและยอมรับ มากที่สุดของโลกเป็นผลิตภัณฑ์ของไบเออร์

 

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์คือ การควบรวมกิจการ กับธุรกิจของโรชคอนซูเมอร์ เฮลธ์ในปี 2548 ซึ่งการปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งนี้เป็นผลมาจาก การที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและรักษาปัญหาด้านสุขภาพเพียงเล็กน้อยด้วยตนเองเพื่อให้มีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติม