ความรับผิดชอบต่อสังคม

หนึ่งในนโยบายของบริษัท

ไบเออร์มอบสื่อการเรียนการสอน การจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ (ปี 2558)

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ จากปิยะ พิศาลนรเดช ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆนี้


ไบเออร์ไทยห่วงใยช้าง (ปี 2555-2556)

ไบเออร์ไทยบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์จากแผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่มูลนิธิพระคชบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งการบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไบเออร์ห่วงใยช้างไทย” เป็นระยะเวลาสองปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสวัสดิการของช้างที่อยู่ในมูลนิธิฯ


หนังสือสำหรับเด็ก “เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้” (ปี 2555-2556)

ไบเออร์ไทยบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก “เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้” จำนวน35,000 เล่มแก่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อแจกจ่ายให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล หนังสือสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีหนังสือที่สร้างสรรค์ สนุกสนานและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและทำอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นอกจากนี้ไบเออร์ไทยยังร่วมกับโรงเรียนทุ่งมหาเมฆและโรงเรียนพิบูลประชาบาลเพื่อนำหนังสือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในไทยอีกด้วย


โครงการไบเออร์ครูอาสา (ปี 2555 – ปัจจุบัน)

ไบเออร์ไทยตระหนักเป็นอย่างมากถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ดังนั้นโครงการไบเออร์ครูอาสาจึงได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นครูอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนและเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนรอบข้าง
 

วิทยาศาสตร์ให้น้องยิ้ม (ปี 2556 – ปัจจุบัน)

ไบเออร์ไทยจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ให้น้องยิ้มเพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการรับรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ทางไกลและยากจน โดยมีแนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำกิจกรรมการทดลอง โดยซุ้มกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นจะเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ
 

ไบเออร์สร้างห้องพยาบาลด้วยวัสดุด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง (ปี 2557)

ไบเออร์ไทยร่วมกับบริษัท สแควร์ พาเนล จำกัดสร้างห้องพยาบาลโดยใช้นวัตกรรมทางด้านวัสดุสำหรับตลาดแบบดั้งเดิมและแนวคิดทางด้านธุรกิจแบบองค์รวม เพื่อช่วยชุมชนด้อยโอกาส ห้องพยาบาลแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของไบเออร์ไทยและสแควร์ พาเนลนี้เป็นอาคารที่แยกออกมาจากอาคารโรงเรียนโดยใช้วัสดุโพลียูรีเธนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า โดยจะช่วยลดเสียงรบกวนและกันความร้อนภายในอาคารจึงทำให้ห้องพยาบาลแห่งนี้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการใช้งาน