ก้าวสำคัญ

ก้าวสำคัญของไบเออร์ไทย

1962
  • จัดตั้งบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
1982
  • ตั้งศูนย์การผลิตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
2002
  • ควบรวมกิจการอเวนติส ครอปซายน์ เข้ากับกลุ่มธุรกิจหลัก ไบเออร์ ครอปซายน์ของไบเออร์ไทย
 
  • เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ฯ บางปู
2005
  • ควบรวมกิจการเวชภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ ของโรชเข้ากับกลุ่มธุรกิจ คอนซูเมอร์แคร์
2007
  • ควบรวมธุรกิจของบริษัท เชริง (กรุงเทพฯ) จำกัด และตั้งเป็นแผนกไบเออร์ เชริง ฟาร์มา และเปลี่ยนเป็น “แผนกเวชภัณฑ์ ไบเออร์ เฮลธ์แคร์” ในเวลาต่อมา
2008
  • เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวของไบเออร์ ครอปซายน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2015
  • ไบเออร์แมททีเรียลซายน์ได้แยกตัวเป็นอิสระ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อ “โคเวสโตร”